Strona główna

Ankieta

Aktualności w IKF ON

„Pociąg” do dyskusji

Kontakt

Newslettery

Zasady odsyłania filmów

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” mknie rozpędzony przez 2019, 2020 i 2021 rok. W każdym roku funkcjonowania klubu filmowego obejrzymy 16 filmów z audiodeskrypcją.

Wprowadzenia do filmu przygotują oraz dyskusję poprowadzą moderatorzy klubu i krytycy filmowi.

Pokazy filmowe odbywają się regularnie, zgodnie z programem klubu. Filmy z audiodeskrypcją otrzymujecie Państwo na adres korespondencyjny.

Jeśli jesteście Państwo osobą niewidomą lub słabowidzącą i posiadacie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku zapoznajcie się z ankietą zgłoszeniową i regulaminem. Szczegóły w zakładce Ankieta. Serdecznie zapraszamy.

Program IKFON i Klubu Konesera „Pociąg” na rok 2020

Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” dofinansowywano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” dofinansowywano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” będzie jechał przez trzy kolejne lata. Rok 2016,2017,2018.I nadal będzie finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet Edukacja Kulturalna.

Od września 2016 w ramach IKFON rozpoczyna działalność Klub Konesera (KK) W Klubie Konesera będzie można oglądać filmy, które przeszły do kanonu polskiego i światowego kina. Dyskusję podczas pokazu filmu w KK poprowadzą krytycy filmowi: Anita Piotrowska, Maciej Gil, Artur Zaborski i Jacek Dziduszko.

Pokazy filmów w Kubie Konesera będą odbywać się równolegle z pokazami filmów w IKFON w miesiącach wrzesień, październik, listopad i grudzień. Zasady korzystania z klubu konesera są tożsame z zasadami IKFON.

Aktualną ankietę i regulamin znajdziecie Państwo w zakładce Ankieta.

Przebieg dyskusji oraz jej podsumowanie każdego pokazu filmu zakładce Aktualności w IKFON.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Copyright (c) 2020 defacto.org.pl