Strona główna

Ankieta

Aktualności w IKF ON

„Pociąg” do dyskusji

Kontakt

Newslettery

Zasady odsyłania filmów

Drodzy Państwo, Członkowie IKFON "Pociąg"

W oczekiwaniu na wyniki konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których spodziewamy się w końcu lutego, nasz IKFON „ Pociąg” nie zatrzymuje się i mknie dalej.

W styczniu i lutym obejrzycie Państwo dwa filmy. Będzie to „Whiplash” reż. Damien Chazelle i „Snajper” reż. Clint Eastwood.

Szczegóły w zakładce Aktualności w IKFON


Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

Pomysł zorganizowania IKFON „Pociąg” zrodził się we wrześniu 2011. Wtedy Stowarzyszenie „De Facto” zorganizowało pierwszy Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych. Spotkania osób niewidomych z twórcami kultury, wspólne oglądanie filmów uświadomiło wszystkim istnienie barier, które uniemożliwiają wolny dostęp do sztuki filmowej. Zwłaszcza poza dużymi miastami. Celem Internetowego Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” jest usuwanie barier jakie w dostępie do filmów napotykają osoby niewidome z całej Polski.

Mamy nadzieję, że IKF ON „Pociąg” zmieni tę sytuację i zdecydowanie ułatwi Im dostęp do dzieł filmowych oraz umożliwi edukację kulturalną na równi z innymi obywatelami Polski.

Filmy oferowane w programie IKF ON „Pociąg” będą zawierały audiodeskrypcję, która udostępnia treści wizualne osobom z dysfunkcją wzroku.

Osoba niewidoma czy słabowidząca mieszkająca obojętnie w jakim miejscu Polski, mająca znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, może bezpłatnie zająć miejsce w „Pociągu” IKF ON.

W chwili uruchomienia realizacji projektu, chęć wspólnego ze Stowarzyszeniem „De Facto” podróżowania „Pociągiem” IKF ON, zgłosiło ponad 160 osób.

Copyright (c) 2015 defacto.org.pl