Strona główna

Ankieta

Aktualności w IKF ON

„Pociąg” do dyskusji

Kontakt

Newslettery

Zasady odsyłania filmów

Drodzy Państwo nasz IKFON „Pociąg” mknie rozpędzony. I będzie mknął przez 2019, 2020 i 2021 rok. W 2019 roku obejrzymy w sumie 16 filmów z audiodeskrypcją i 11 w ramach IKFON „Pociąg” i 5 w ramach Klubu Konesera. Wprowadzenia do filmu przygotują oraz dyskusję poprowadzą moderatorzy IKFON i krytycy filmowi.

Jeśli jesteście Państwo osobą niewidomą lub słabowidzącą i posiadacie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zapoznajcie się z ankietą zgłoszeniową, regulaminem i zapraszamy do Klubu Filmowego. Pokazy filmowe odbywają się regularnie, zgodnie z programem klubu. Filmy z audiodeskrypcją otrzymujecie Państwo na adres korespondencyjny.

W zakładce Aktualności w IKFON znajdziecie Państwo: Program IKFON „Pociąg” i Klubu Konesera na rok 2019 oraz aktualne i archiwalne wprowadzenia do filmów dyskusje i podsumowania dyskusji członków IKFON i Klubu Konesera.

Program IKFON „Pociąg” i Klubu Konesera na rok 2019.

Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” dofinansowywano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” dofinansowywano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” będzie jechał przez trzy kolejne lata. Rok 2016,2017,2018.I nadal będzie finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet Edukacja Kulturalna.

Od września 2016 w ramach IKFON rozpoczyna działalność Klub Konesera (KK) W Klubie Konesera będzie można oglądać filmy, które przeszły do kanonu polskiego i światowego kina. Dyskusję podczas pokazu filmu w KK poprowadzą krytycy filmowi: Anita Piotrowska, Maciej Gil, Artur Zaborski i Jacek Dziduszko.

Pokazy filmów w Kubie Konesera będą odbywać się równolegle z pokazami filmów w IKFON w miesiącach wrzesień, październik, listopad i grudzień. Zasady korzystania z klubu konesera są tożsame z zasadami IKFON.

Aktualną ankietę i regulamin znajdziecie Państwo w zakładce Ankieta.

Przebieg dyskusji oraz jej podsumowanie każdego pokazu filmu zakładce Aktualności w IKFON.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Copyright (c) 2019 defacto.org.pl